Vi erbjuder

Det du behöver
inom
tjänster

Kontakta oss

Vad vi gör

Utbildningar, bemanning, logistik samt miljöutredningar

Med vår långa erfarenhet av järnväg och vårt marknadsmässiga synsätt kan vi vara en insiktsfull partner när det gäller verksamhetsutveckling. Vi kan hjälpa till med säkerhetsstyrning och dokumenthantering men även stå till tjänst med mer övergripande konsultinsatser som på olika sätt utvecklar våra kundföretag.

Behovet av utbildning kan uppstå när som helst. Vi tycker det är rimligt att kunden får precis den utbildning som kunden behöver, i precis rätt tid. Det betyder att vi skräddarsyr utbildningar och skapar paket som passar det aktuella företaget. Tid och plats bestämmer företaget. Vi åker gärna ut till kunderna för att genomföra utbildningar. Det går också bra att förlägga utbildningar till våra lokaler i Kiruna och Mjölby.

Personella resurser

Vi tillhandahåller personal för kortare eller längre perioder.

Läs mer
Säkerhet – Utbildning

Allt inom säkerhetsfrågor för en tryggare järnväg och arbetsmiljö.

Läs mer
Utredningar och tillstånd

Expertis kring analyser, riskvärderingar och utredningar.

Läs mer

Personella resurser

Railway Agency tillhandahåller följande personal-kategorier för kortare eller längre perioder oavsett var i landet, allt enligt era önskemål.

 • Förare tåg
 • Förare spärrfärd
 • Tsm-växling
 • Tsm-färd
 • Tsm A, E, L – Skydd inkl. vägvakt
 • SoS ledare inkl. tågvarnare
 • Teletekniker
 • Signaltekniker
 • Förare TSA
 • Anläggningsarbetare
 • Kopplingsledare
 • Elsäkerhetsledare

Säkerhet och utbildning

Våra konsulter har en lång och gedigen erfarenhet av säkerhetsfrågor inom järnvägen. Vi kan bistå med säkerhetshandläggning, uppföljning, olycksutredningar, utbildningar m m.

Railway Agency utbildar hos kunden. Både för spårentreprenörer och järnvägsföretag. Vi kan genomföra de flesta utbildningar inom trafiksäkerhet, allt från råd och skydd till fordonsförare.

Utredningar och tillstånd

Railway Agency har ett team bestående av ett flertal experter med bred specialistkompetens för att hjälpa våra kunder. Våra konsulter kan anlitas för en speciell fråga eller uppgift. Här nedan kan du se några av de tjänster som vi kan erbjuder.

Tillståndsprövningar
 • Dokumentationssystem
 • Godkännande
 • Utredningar
 • Uppföljning
 • m m
Fordonstjänster
 • Tillstånd
 • Godkännande
 • Dokument
 • Utbildning
 • Uppföljning
 • m m
Utredningar
 • Utredningsrapporter
 • Analyser
 • Transportuppdrag
Risk
 • Riskvärderingar
 • Riskanalyser

Miljöutredningar

Inom företaget finns kompetensen för arbete med miljöutredningar, tillståndsärenden och övriga konsultuppdrag inom miljöområdet.
Utredningar och analyser av organisationer och företag inför certifieringar

Miljöinventering av Fastigheter - enl. CMF kravspecifikation
År 2005 erhölls certifiering från Swedcert avseende Miljöinventering-Fastigheter vilket innebär att vi på ett kvalificerat sätt kan utföra inventeringar vid t ex rivningar och andra utredningar av fastigheter. Miljöinventeringar är ett verktyg för att utreda om innemiljön i befintlig bebyggelse är acceptabel eller om det finns problem som behöver åtgärdas eller eventuellt undersökas mer ingående.

Auktoriserad provtagare inomhusmiljö – Eurofins Environment Sweden AB/Pegasus Lab
Att denna auktorisation finns i företaget innebär att vi har kompetensen att utföra en korrekt och kvalitetssäkrad provtagning av inomhusmiljö samt att vi har kunskaper i utredningsmetodik inom området.

Dokument

Här hittar ni inom kort de vanligaste förekommande dokumenten för järnväg.